Alın Şaç Çizgilerinin Yaşamımıza Etkileri

Alın Saç Çizgilerinin Türleri

Alın şekli, kişinin düşünme yeteneğini, bilgeliğini ve kişiliğini ortaya çıkarır. En sık görülen alın saç çizgisi türleri arasında yüksek ve geniş, alçak ve dar, düz ve kare, yuvarlak, M-şekilli, Widow’s Peak ve düzensiz olanlar bulunur.

Yüksek ve Geniş (High And Broad)

Genel olarak konuşursak, yüksek ve geniş alnı olan insanlar zeki, yetenekli ve son derece uyumludurlar, mükemmel düşünme yeteneğine sahiptirler ve hangi sektörde olurlarsa olsunlar başarılı olabilirler. Alnı dolu ve parlaksa, kişi hem zenginliğin hem de rütbenin tadını çıkaracaktır. Saç çizgisi yüksek olan kişiler genellikle huzursuzdur ve öfke veya endişe halindedir.

Düşük ve Dar (Low And Narrow)

Alın ile kaş arasındaki boşluk için standart olarak üç parmak genişliği alınarak, saç çizgisi ile kaş kuyruğu arasında kıl bulunan ve standarttan daha dar olan alın alçak ve dar kabul edilir. Fizyonomistler, düşük ve dar saç çizgisine sahip insanların zihinsel olarak yetersiz, inatçı ve tembel doğduğuna ve hayatta pek de iyi beklentilere sahip olmadığına inanır. Diğer kısımlar iyi tanımlanmışsa, 35 yaşından sonra daha şanslı olabilir ve rahat bir hayat sürebilirler.

Düz ve kare saç çizgisi (Straight And Square Hairline)

Düz, yüksek ve düzgün saç çizgisine sahip kişiler ve saç çizgisi ile kaş kuyruğu arasında yükselen kısımlara sahip olanlar genellikle zeki, planlama yeteneği yüksek ve sorumluluk sahibi kişilerdir. Yüksek iş yapma becerisine ve kariyerinde iyi şansa sahiptirler. Zengin ve müreffeh olurlar. Ancak sanatsal yetenek ve hayal gücü gerektiren endüstriler için yeterli değiller; çabucak kar arayabilirler ama yavaş yavaş şöhret arayabilirler. Kare alnı olan kadınlar erkeksi ve beceriklidir, bu nedenle kariyer için uygundur ve evlilikte eşlerini kontrol etme eğilimindedir; kocalarına daha çok önem vermeleri veya olgun kişiliği geliştirdikten sonra evlenmeleri, aile uyumuna ve mutluluğuna fayda sağlayacak şekilde önerilmektedir. Birçok varlıklı adam kare alnına sahiptir ve bu tür insanlar bir şirketin ve toplumun bel kemiği olabilir.

Yuvarlak Saç Çizgisi (Rounded Hairline)

Yuvarlak, düzgün ve pürüzsüz saç çizgisi, iyi kalpli, sorumluluk sahibi, motive olan ve hayır işlerinde büyük başarılar elde edebilenlere aittir. Kamu hizmetleri yerine, işe girmek daha iyi bir seçimdir. Bu tür insanlar genellikle başkalarından yardım alır, hem mutluluktan hem de uzun ömürlülüğün tadını çıkarırlar ve sosyal konum ve belirli bir servet kazanırlar. Yuvarlak saç çizgisine sahip erkekler iyi huyludur ancak biraz zayıftır. Kadınlar için yuvarlak saç çizgisi kötü bir evlilik işaretidir çünkü bu tür kadınlar sert ve bağımsızdır, bazen tüm yaşam boyunca bekar kalır ve demir hanımefendi olma eğilimindedir.

M-Şekilli Saç Çizgisi (M-Shaped Hairline)

M şeklindeki saç çizgisi içte solda ve sağda içbükeydir ve erkeklere özgüdür. M şeklindeki saç çizgisine sahip olanlar çok yönlü, başarılı ve her yerde tanınan, zorluklara dayanabilir ve sıfırdan gelebilenlerdir. Küçük şekillerde yetenekli ve zeki, gençlikte esprili, sanata ve edebiyata adanmış ve bazı özel teknolojiler hakkında benzersiz içgörülere sahip olabilirler. Temel olarak, her iki taraftaki yaylar ne kadar genişse, yaratıcılık ve planlama yeteneğinin o kadar geniştir; dar kavisli M şeklindeki saç çizgisi, yaratıcı sanatçılardan çok taklitçi olarak çalışabilenlere aittir. M şeklinde saç çizgisine sahip kadınlar genellikle aşk ve evlilik konusunda sıkıntı yaşarlar; saç çizgisi ne kadar düşükse, mutluluk oranı o kadar artar.

Dulun Tepe Saç Çizgisi (Widow’s Peak Hairline)

Orta kısmı sivri olan saç çizgisi, M şeklindeki saç çizgisine benzer, ancak iki tarafı çok yüksek ve geniş olmayan ve sadece orta kısmı sivri olan dulun zirvesi olarak kabul edilir. Dul kadının tepe çizgisine sahip insanlar , ısrarcı, taklitçi, meraklı, cesur ve kararlıdır ve erken yaşta çalışma eğilimindedirler. İyi durumda bir hayat sürmek için mücadele etmeye devam etmeleri gerekir, yoksa hiçbir şey yapamazlar. Erkekler için bu tür bir saç çizgisi babanın yokluğunu ve topluma erken adım atmayı düşündürür. Kadınlar için dul kadının tepe çizgisi, babanın yokluğunu, karşı cinsten erken ve sonuçsuz çocukluk romantizmiyle arkadaşlık kurduğunu, daha yaşlı erkeklere güven ve en az on yaş büyük erkeklerle sevgili olmaya yol açtığını görürüz.

Düzensiz veya Zikzak Saç Çizgisi (Uneven Or Zigzag Hairline)

W harfine benzeyen düşük saç çizgisine sahiptirler. Kadınlar için düzensiz saç çizgisi, kocaya ve babaya kötü şans, babanın yokluğu, ders çalışmasında şansın olmaması ve topluma erken adım atma anlamına gelir; 30 yaşından önce ortalama şansa sahiptirler ve çoğu zaman işlerinden sonuçsuz çıkarlar. Düzensiz saç çizgisine sahip bir kadın, evlilikte zorluklarla karşılaşır ve en az on yaş büyük veya kendisinden daha genç bir koca bulmalıdır.

Related Posts

This Post Has One Comment

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir